{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

Leidse Rijn 39-53

3454 PZ De Meern
€ 99,- per m² / Jaar

€ 99,- per m² /
€ 35,- per m² /Jaar
2000
1.211 m²
25 m²
1.031 m²
,
0
het kantorenpark beschikt over een eigen, middels een slagboom afgesloten parkeerterrein. Hier is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

Leidse Rijn 39-53

Algemeen:

representatieve kantoorruimte gelegen aan de westzijde van Utrecht op het bedrijventerrein Oudenrijn, nabij het verkeersknooppunt Oudenrijn, direct langs de rijksweg A12. Het bedrijventerrein Oudenrijn kenmerkt zich door een mix van kantoorruimte en bedrijfsruimte.

 

Het kantoorcomplex bestaat uit 5 separate kantoorgebouwen en

1 bedrijfsgebouw. Het geheel beschikt over een eigen parkeerterrein dat voor auto’s middels een slagboom toegankelijk is.

 

Het gebouw aan de Leidse Rijn 39-53 bestaat uit vier zelfstandige bouwlagen en beschikt over een representatieve entreepartij. Momenteel zijn op het bedrijventerrein Oudenrijn diverse grote, landelijk opererende ondernemingen gevestigd, waaronder Albron, Gamma en Syntrus Achmea.

Bereikbaarheid:

per eigen vervoer:

vanwege de situering direct nabij het knooppunt Oudenrijn is de ligging van het bedrijventerrein Oudenrijn met het eigen vervoer uitstekend te noemen. De locatie wordt met het eigen vervoer ontsloten door een aansluiting op de rijksweg A12 (Arnhem – Utrecht – Den Haag).

 

Per openbaar vervoer:

Met het openbaar vervoer is het Centraal Station Utrecht middels de buslijnen 24, 102, 103 en 107 in circa 15 minuten bereikbaar.

Vloeroppervlak:

voor de verhuur beschikbaar is circa 220,6 m2 v.v.o. kantoorruimte, als volgt verdeeld:

 

Verdieping

Metrage

Beschikbaarheid

Begane grond

circa 230,0 m2

VERHUURD

1e verdieping

circa 264,0 m2

VERHUURD

2e verdieping

circa 131,0 m2

in overleg, per direct

3e verdieping

circa  89,6 m2

in overleg, per direct

 

Gemeten conform NEN 2580 door AeQQ Property Support d.d.

12 augustus 2011 en de aanhangsels d.d. 4 april 2017 en

19 april 2017 met meetcertificaat nummer P11|1754.

 

Uitbreiding van de voornoemde metrages is bespreekbaar. Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 25 m2.


Parkeergelegenheid:
het kantorenpark beschikt over een eigen, middels een slagboom afgesloten parkeerterrein. Hier is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.


Opleveringsniveau:

het object wordt opgeleverd in de huidige staat, inclusief onder andere:

 • gemeenschappelijke entree voorzien van tochtsluis;
 • mechanische ventilatie;
 • huidige plafonds, voorzien van TL-verlichtingsarmaturen;
 • huidige vloerbedekking;
 • huidige scheidingswanden, deels voorzien van glas;
 • huidige airco units (waar aanwezig);
 • huidige lamellen (waar aanwezig);
 • sanitaire groepen per verdieping;
 • zonwering buitenzijde (waar aanwezig);
 • kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefonie (waar aanwezig);
 • medegebruik personenlift voor maximaal 8 personen;
 • deels te openen ramen;
 • pantry per verdieping;
 • ontruimingsinstallatie;
 • huidige alarminstallatie, doormelding des huurder;
 • brandslanghaspels;
 • verwarming middels convectoren langs de gevel.

De huidige airco units alsmede de databekabeling worden eenmalig om niet door verhuurder aangeboden. Het onderhoud, vervanging en reparatie is voor rekening en risico van huurder.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatie-voorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

BTW-heffing:
uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Huurprijs:

€ 99,00 per m² per jaar inclusief parkeren, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurperiode:

5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

 

Flexibele, kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

Huurbetaling:

de huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per maand of per kwartaal vooruit.

Huurprijsherziening:

jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vaste servicekosten:

€ 35,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, bij vooruitbetaling te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:

 • gasverbruik inclusief vastrecht;
 • elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
 • waterverbruik inclusief vastrecht;
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s) en koelunits;
 • idem van liftinstallatie(s);
 • idem van hydrofoorinstallatie;
 • idem van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s);
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, lift, beglazing buitenzijde, alsmede zonwering, beglazing gemeenschappelijke ruimten, parkeerterrein;
 • verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
 • 5% administratiekosten over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

 

Huurder betaalt aan verhuurder voor bovenvermelde leveringen en diensten een vast, niet verrekenbaar bedrag ad. € 35,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting. De vaste servicekosten worden jaarlijks, vanaf 1 (één) jaar na huuringangsdatum, geïndexeerd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Zekerheidsinstelling:

een bankgarantie, model ROZ, of een waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurovereenkomst:
gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.


Aanvaarding:

in overleg, doch spoedig.

Algemeen:

representatieve kantoorruimte gelegen aan de westzijde van Utrecht op het bedrijventerrein Oudenrijn, nabij het verkeersknooppunt Oudenrijn, direct langs de rijksweg A12. Het bedrijventerrein Oudenrijn kenmerkt zich door een mix van kantoorruimte en bedrijfsruimte.

 

Het kantoorcomplex bestaat uit 5 separate kantoorgebouwen en

1 bedrijfsgebouw. Het geheel beschikt over een eigen parkeerterrein dat voor auto’s middels een slagboom toegankelijk is.

 

Het gebouw aan de Leidse Rijn 39-53 bestaat uit vier zelfstandige bouwlagen en beschikt over een representatieve entreepartij. Momenteel zijn op het bedrijventerrein Oudenrijn diverse grote, landelijk opererende ondernemingen gevestigd, waaronder Albron, Gamma en Syntrus Achmea.

Bereikbaarheid:

per eigen vervoer:

vanwege de situering direct nabij het knooppunt Oudenrijn is de ligging van het bedrijventerrein Oudenrijn met het eigen vervoer uitstekend te noemen. De locatie wordt met het eigen vervoer ontsloten door een aansluiting op de rijksweg A12 (Arnhem – Utrecht – Den Haag).

 

Per openbaar vervoer:

Met het openbaar vervoer is het Centraal Station Utrecht middels de buslijnen 24, 102, 103 en 107 in circa 15 minuten bereikbaar.

Vloeroppervlak:

voor de verhuur beschikbaar is circa 220,6 m2 v.v.o. kantoorruimte, als volgt verdeeld:

 

Verdieping

Metrage

Beschikbaarheid

Begane grond

circa 230,0 m2

VERHUURD

1e verdieping

circa 264,0 m2

VERHUURD

2e verdieping

circa 131,0 m2

in overleg, per direct

3e verdieping

circa  89,6 m2

in overleg, per direct

 

Gemeten conform NEN 2580 door AeQQ Property Support d.d.

12 augustus 2011 en de aanhangsels d.d. 4 april 2017 en

19 april 2017 met meetcertificaat nummer P11|1754.

 

Uitbreiding van de voornoemde metrages is bespreekbaar. Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 25 m2.


Parkeergelegenheid:
het kantorenpark beschikt over een eigen, middels een slagboom afgesloten parkeerterrein. Hier is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.


Opleveringsniveau:

het object wordt opgeleverd in de huidige staat, inclusief onder andere:

 • gemeenschappelijke entree voorzien van tochtsluis;
 • mechanische ventilatie;
 • huidige plafonds, voorzien van TL-verlichtingsarmaturen;
 • huidige vloerbedekking;
 • huidige scheidingswanden, deels voorzien van glas;
 • huidige airco units (waar aanwezig);
 • huidige lamellen (waar aanwezig);
 • sanitaire groepen per verdieping;
 • zonwering buitenzijde (waar aanwezig);
 • kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefonie (waar aanwezig);
 • medegebruik personenlift voor maximaal 8 personen;
 • deels te openen ramen;
 • pantry per verdieping;
 • ontruimingsinstallatie;
 • huidige alarminstallatie, doormelding des huurder;
 • brandslanghaspels;
 • verwarming middels convectoren langs de gevel.

De huidige airco units alsmede de databekabeling worden eenmalig om niet door verhuurder aangeboden. Het onderhoud, vervanging en reparatie is voor rekening en risico van huurder.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatie-voorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

BTW-heffing:
uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Huurprijs:

€ 99,00 per m² per jaar inclusief parkeren, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurperiode:

5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

 

Flexibele, kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

Huurbetaling:

de huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per maand of per kwartaal vooruit.

Huurprijsherziening:

jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vaste servicekosten:

€ 35,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, bij vooruitbetaling te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:

 • gasverbruik inclusief vastrecht;
 • elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
 • waterverbruik inclusief vastrecht;
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s) en koelunits;
 • idem van liftinstallatie(s);
 • idem van hydrofoorinstallatie;
 • idem van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en noodstroominstallatie(s);
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, lift, beglazing buitenzijde, alsmede zonwering, beglazing gemeenschappelijke ruimten, parkeerterrein;
 • verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
 • 5% administratiekosten over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

 

Huurder betaalt aan verhuurder voor bovenvermelde leveringen en diensten een vast, niet verrekenbaar bedrag ad. € 35,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting. De vaste servicekosten worden jaarlijks, vanaf 1 (één) jaar na huuringangsdatum, geïndexeerd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Zekerheidsinstelling:

een bankgarantie, model ROZ, of een waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurovereenkomst:
gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.


Aanvaarding:

in overleg, doch spoedig.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}